رزومه
127 بازدید
تاریخ ارائه : 6/8/2013 7:15:00 AM
موضوع: سایر

بانام و یاد ایزد منان

  دکترعلی آل بویه کاندیدای شورای شهر تهران

  پست الکترونیک Dr.albooyeh@gmail.com:

ü      تحصیلات

 • حوزوی – اجتهاد
 • دانشگاهی – دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

ü      هم رزم شهیدان جنگ تحمیلی بمدت 74 ماه  و جانباز 40% جبهه های نور علیه ظلمت.

ü      فعالیت های اجرایی:

 1. مشاور وزیر آموزش و پرورش
 2.  معاون فنی سازمان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 3. مشاور مدیر عامل بانک سپه
 4. مشاور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
 5. نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در تخلفات اداری
 6. رییس سازمان آموزش و پرورش استان همدان
 7. دبیر و قائم مقام ریاست شورای آموزش و پرورش استان همدان
 8. مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1379-1376)
 9. مدیرگروه کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی  

ü      مقالات و کتابهای چاپ شده :

1)      بررسی فقهی استصناع دربورس اوراق بهادارفصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی

2)      بررسی سودبانکی درشرایط تورمی

3)      الفاظ عموم وملحقات آن

4)      زنداني کردن کفيل درامورمالي ازمنظر فقه

5)      حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام ونظام حقوقی ایران

6)      تأثير حضور استعمارگران بر تحولات دشتي

7)     بررسی حاشیه نشینی و نقش آن در گسترش فساد عمومی

8)      Study of the Effects of Private Right's Shortcomings over Corporate Governance in Securities Exchange

9)      Observing the Role of Inspection Organization of Whole Country in the Organizations and Executive

10)  مباحث الاصول در3مجلد

11)  تلخیص الاصول در2 مجلد

12)  شرح مغنی باب اول

13)  ترجمه وتجزیه وترکیب الفیه ابن مالک

14)  داستانهای قابوسنامه

15)  برنامه ایمان آوردها