بسوی دوست
98 بازدید
تاریخ ارائه : 2/6/2013 9:10:00 AM
موضوع: سایر

امشب ساعت یک شب به قصدبیت الله الحرام آماده سفربودم که عزیزی ازپایگاه اندیشوران زنگ زد و ورودم را به این مجموعه نورانی نویددادمن هم بعنوان قدردانی وتشکرچندسطری نوشتم

قال الله تعالی : ( وأتمّوا الحجّ و العُمرة ِلله )

 آری تمامی عبادات بلکه همه افعالی که از انسان صادر می شود،

 

باید لله و برای امتثال امر و ابتغاء مرضات و تقرب به حضرت حق باشد

 

و گرنه جسمی است بی جان و کالبدی است بدون روح و در نتیجه

 

 بدون اثر و فائده . پس بهترین دعا طلب اخلاص است؛

 

 همان اکسیری که به اعمال و عبادات روح و جان  اثر می بخشد

 

( رزقنا الله الاخلاص فی الاقوال و الاعمال )وبازفرمودند(صلی الله علیه وآله): (العُمرة کفارة لکل ذنب):

 

یعنی عمره شوینده ی تمام گناهان است خداونداتوفیقش عنایت بفرما آمین یاکریم